Hồ sơ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

"Công viên xanh" trong doanh trại quân đội

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Mang tinh thần đại hội tới cán bộ, chiến sĩ

Khát vọng vươn tới những đỉnh cao

Khát vọng vươn tới những đỉnh cao

THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

Trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân (*)

Trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân (*)

Nâng cao chất lượng huấn luyện kết hợp với giáo dục truyền thống

Nâng cao chất lượng huấn luyện kết hợp với giáo dục truyền thống

“Tiếng trống lệnh” tiến lên hiện đại

“Tiếng trống lệnh” tiến lên hiện đại

Lãnh đạo triển khai toàn diện, hiệu quả, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Lãnh đạo triển khai toàn diện, hiệu quả, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chắc tay súng, vững niềm tin với Đảng

Chắc tay súng, vững niềm tin với Đảng

Khắc phục khó khăn, vượt tiến độ thi công

Khắc phục khó khăn, vượt tiến độ thi côngphoto

Gửi trọn niềm tin

Gửi trọn niềm tin

Thầm lặng lập công mừng đại hội

Thầm lặng lập công mừng đại hội

Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hướng về đại hội

Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hướng về đại hội

Khánh thành công trình Nhà số 28 Lý Nam Đế

Khánh thành công trình Nhà số 28 Lý Nam Đếphoto