Kết quả công tác hậu cần đạt và vượt chỉ tiêu xác định

Đánh giá kết quả công tác hậu cần giai đoạn 2015-2020, Báo cáo chính trị của QUTƯ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, khẳng định: Công tác hậu cần được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, bảo đảm kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội. Đã tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác hậu cần theo Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của QUTƯ "Về công tác hậu cần quân đội (HCQĐ) đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng; tổ chức hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ thường xuyên và đột xuất. Đặc biệt là đã tập trung bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Toàn quân đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều đơn vị tự túc được 100% định lượng rau xanh và thịt xô lọc, hơn 50% định lượng thịt lợn nạc và thịt gia cầm, hơn 40% định lượng cá, góp phần quan trọng giữ ổn định và nâng cao đời sống bộ đội, bảo đảm quân số khỏe đạt hơn 98,5%. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Kết hợp quân-dân y”, Phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Đặc biệt, khi xảy ra dịch Covid-19, ngành quân y đã tham mưu với Bộ Quốc phòng tổ chức và chỉ đạo triển khai diễn tập, nâng cao khả năng ứng phó, khẳng định quân đội là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu ngành xác định. Tính đến nay, số cơ sở doanh trại có quy hoạch tổng thể mặt bằng được phê duyệt đạt 91,78%; xây dựng công trình nước sạch, sinh hoạt đạt 102%; nâng cấp đường nội bộ đạt 100%; nâng cấp hệ thống điện hạ thế đạt 140% so với kế hoạch. Công tác vận tải quân sự đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn về con người và vũ khí, phương tiện trang bị kỹ thuật. Ngành xăng dầu từ cấp chiến lược đến cấp cơ sở nêu cao tính chủ động trong mua sắm tạo nguồn trong điều kiện biến động mạnh của thị trường, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu đột phá

Để có được kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy TCHC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò tham mưu, đề xuất và tính chủ động, tự lực, tự cường trong triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp. Đề xuất những nội dung phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của quân đội và đất nước, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định của Chính phủ về tiêu chuẩn vật chất hậu cần; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, hạn mức các ngành. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần. Củng cố vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của hậu cần khu vực phòng thủ, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm. Chỉ đạo, hướng dẫn phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền, từng đơn vị để đẩy mạnh tăng gia sản xuất bền vững gắn với xây dựng cảnh quan đơn vị, bảo vệ môi trường. Nêu cao tinh thần chủ động của các cơ quan, nhất là ngành quân y trong công tác phòng, chống dịch. Có kế hoạch khoa học trong thực hiện các chương trình, mục tiêu chủ yếu của ngành hậu cần.

leftcenterrightdel

Thế hệ trẻ Tổng cục Hậu cần tham quan, học tập truyền thống tại Khu di tích Tổng cục Cung cấp (tiền thân của Tổng cục Hậu cần). Ảnh: ĐOÀN NAM.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, chỉ huy TCHC đã tập trung lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Hằng năm và trong từng giai đoạn, các cơ quan, đơn vị xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X: Toàn tổng cục chấp hành nghiêm các quyết định về tổ chức lực lượng, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức, biên chế và coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng quân số; bảo đảm hiệu quả thực chất trong huấn luyện và đào tạo; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, cùng những nội dung mà TCHC xác định.

Có thể thấy rõ, một trong những điểm nhấn, yếu tố thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác hậu cần chính là việc quan tâm, coi trọng công tác huấn luyện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong TCHC và ngành HCQĐ đã quán triệt chấp hành nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của QUTƯ về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện “Bốn đổi mới” trong huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung, hình thức huấn luyện, diễn tập hậu cần sát với thực tế. Tổ chức hội thi, hội thao các cấp kết quả tốt, nhiều nội dung đạt xuất sắc, như: Hội thi chủ nhiệm và cơ quan hậu cần bộ CHQS và bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2016); Hội thi trưởng ban quân nhu bộ CHQS, trợ lý quân nhu bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2019)... Thông qua đó, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ngành hậu cần và khả năng công tác của nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Đây chính là những nhân tố để các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch công tác hậu cần quân đội.

Tham mưu đúng, trúng, triển khai đồng bộ các giải pháp

Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, QUTƯ về nhiệm vụ QS, QP và công tác HCQĐ, những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy TCHC xác định tập trung lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, TCHC và ngành hậu cần vững mạnh toàn diện, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác hậu cần; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đột phá vào tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; xây dựng lực lượng hậu cần các cấp đồng bộ, thống nhất theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. 

Theo đó, các cơ quan hậu cần chiến lược sẽ chủ động nghiên cứu, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình để tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chiến lược về QS, QP; nghiên cứu, tham mưu bảo đảm hậu cần trong chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao và trong xây dựng quân đội tiến lên hiện đại. Chủ động đề xuất ban hành các nghị định, thông tư về chính sách, chế độ, tiêu chuẩn hậu cần. Chỉ đạo, bảo đảm kịp thời hậu cần cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, chú trọng đối với lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và trên ở địa bàn trọng điểm, bảo đảm đồng bộ cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến các cấp. Duy trì nghiêm và bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất trang bị cho các nhiệm vụ. Nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng hậu cần, sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tham mưu phát huy hiệu quả hậu cần nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực hậu cần quốc gia. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ công tác ngành, nhất là việc quản lý, sử dụng vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường trong hoạt động hậu cần; đổi mới nội dung, biện pháp hoạt động để đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, bảo đảm cho TCHC và ngành HCQĐ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng ĐỖ VĂN THIỆN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần