Thiếu tướng PHẠM NGỌC TUẤN, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16: Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận lao động sản xuất

Hơn 75 năm xây dựng và phát triển, cùng với hoàn thành chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, quân đội ta luôn chủ động thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng kinh tế, phát triển đất nước; khẳng định truyền thống anh hùng của quân đội, phẩm chất, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận lao động sản xuất.

Binh đoàn 16 và nhiều đoàn kinh tế-quốc phòng (KT-QP) thời gian qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở những địa bàn chiến lược của đất nước. Tích cực vừa làm công tác nắm địa bàn vừa làm công tác vận động đồng bào bài trừ các hủ tục lạc hậu, giúp nhân dân định canh, định cư, hình thành các thôn, bản, xã, điểm dân cư tập trung, tạo việc làm cho nhiều lao động là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đưa khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, làm cho đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

leftcenterrightdel
Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ ở Lữ đoàn 406, Quân khu 2. Ảnh: HỒNG SÁNG

Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI về: Hoàn chỉnh quy hoạch, đổi mới cơ chế điều hành, đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn, khu KT-QP ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn đã xác định chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong binh đoàn nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Đặc biệt là chủ trương, đề án của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển khu KT-QP trong thời kỳ mới. Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên nắm chắc địa bàn, phối hợp, gắn kết với địa phương và các lực lượng tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác dân vận, mở rộng sản xuất, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống an sinh xã hội bền vững. 

Đại tá ĐÀO VĂN THẬP, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS TP Hải Phòng: Chỉ tiêu thi đua cụ thể chào mừng thành công đại hội

Qua theo dõi thông tin về Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Hải Phòng rất phấn khởi trước thành công của đại hội và tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ đề ra nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công nghị quyết.

Ngày 1-10, Bộ CHQS TP Hải Phòng đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề "Tháng hành động mẫu mực" chào mừng thành công Đại hội đại biểu ĐBQĐ, thiết thực lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31-10-1945 / 31-10-2020). Thực hiện đợt thi đua này, cơ quan, đơn vị trong LLVT TP Hải Phòng tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua: Duy trì nghiêm chất lượng huấn luyện, SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các ban CHQS, các đơn vị tự vệ động viên cán bộ, công nhân, người lao động khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, kết hợp xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh... Để hoạt động thi đua mang lại hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt khó. Đối với đội ngũ cán bộ các cấp, cần phát huy hơn nữa vai trò nêu gương trong lời nói và hành động để chiến sĩ học tập, làm theo. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT TP Hải Phòng cần kết hợp chặt chẽ đợt thi đua đột kích với Phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Bộ CHQS TP Hải Phòng sẽ chủ động trong giáo dục, tuyên truyền về nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị, những nội dung mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, về đối tượng, đối tác... bảo đảm cho LLVT TP Hải Phòng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tá BÙI XUÂN TIẾN, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 15 (Quân khu 5): Đầu tư phát triển các công trình trọng điểm phục vụ quốc kế dân sinh

Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI đã xác định cụ thể giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu ĐBQĐ, Đảng ủy công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển các công trình trọng điểm phục vụ quốc kế dân sinh. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lượng, nâng cao năng lực quản trị năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động.

leftcenterrightdel
Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ ở Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Ảnh: TRẦN MINH

Cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, củng cố lòng tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp; tạo động lực để mọi người tâm huyết, say mê lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh. Công ty coi trọng công tác vận động quần chúng nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo tiền đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Mục tiêu “gắn bó với dân” đã trở thành truyền thống của đơn vị, là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp, là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ, người lao động để công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, đời sống, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, công ty sẽ chủ động tích cực đóng góp vào việc củng cố thế trận quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá TRẦN MINH TRỌNG, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc: Tích cực tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI xác định nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thành công của đại hội là niềm khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh Đắc Lắc.

Trước tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc xác định luôn quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của quân đội, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, diễn biến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; lãnh đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Động viên sức người, sức của, đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân", tăng cường khả năng phòng thủ, SSCĐ; nâng cao hiệu quả đối ngoại quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ; xây dựng bộ đội địa phương “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, độ tin cậy ngày càng cao, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá NGÔ CÔNG TRỰC, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 312, Quân đoàn 1: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 4 đổi mới trong huấn luyện

Quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Đại hội Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Quân đoàn 1 lần thứ X, Đảng ủy sư đoàn xác định, để tạo bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả 4 nội dung đổi mới trong huấn luyện: “Đổi mới tư duy nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới về nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và đổi mới về công tác bảo đảm huấn luyện”.

Qua đó, quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo công tác chuẩn bị huấn luyện; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh việc nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ và ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với phương án và đối tượng tác chiến; lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh làm trọng tâm, huấn luyện chiến thuật tiểu đội, trung đội là chủ yếu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh, tâm lý cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ cũng như khi có tình huống chiến đấu xảy ra. Lãnh đạo phát huy tốt vai trò của cơ quan, chỉ huy các đơn vị trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những yếu kém, khuyết điểm, kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng các mô hình tiểu đoàn, đại đội huấn luyện giỏi với nâng cao chất lượng huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm và huấn luyện thể lực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của sư đoàn lên một bước mới, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong điều kiện tác chiến mới.

Trung sĩ NGUYỄN MINH ĐỨC, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1: Như anh em một nhà, cùng nêu cao quyết tâm phấn đấu

Chúng tôi được cấp ủy, chỉ huy đơn vị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, mọi người trong khẩu đội rất tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của đại hội. Bởi thực hiện đợt thi đua cao điểm “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” chào mừng đại hội, khẩu đội tôi đã lập nhiều thành tích cao trong huấn luyện, SSCĐ, trong tăng gia sản xuất, bảo đảm vũ khí, trang bị, xây dựng cảnh quan môi trường.

Khi chỉ huy đơn vị thông tin những nội dung chính của nghị quyết đại hội, anh em trong khẩu đội đều ghi chép cẩn thận về những nội dung chính kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ X, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày huấn luyện trên thao trường, tôi và anh em trong khẩu đội đều nhắc nhở nhau, mỗi giờ luyện tập là một giờ chiến đấu, đường ngắm có chuẩn xác, nòng pháo dõi theo mục tiêu nhanh, kết thúc phát bắn đúng thời cơ thì cơ hội chiến thắng mới cao; từ đó xác định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ở mức cao nhất. Khẩu đội đã quán triệt tốt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo trong huấn luyện của chi bộ, chỉ huy đại đội, thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát thực tế chiến đấu, sát chiến trường, hiểu rõ đối tượng tác chiến, nội dung các đề mục, làm chủ được khẩu pháo mình đang sử dụng và các khẩu pháo của phân đội bạn.

Những quyết tâm của Khẩu đội 4 thời gian qua sẽ được đẩy lên cao hơn, bởi chúng tôi quán triệt và quyết tâm cả khẩu đội đoàn kết như anh em một nhà, vượt khó khăn, cùng nhau cố gắng đưa chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI về “Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu” đến với từng người trong khẩu đội và những khẩu pháo chúng tôi đang huấn luyện, thông qua đăng ký cam kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo.

Ông PHẠM HÀ TUYÊN, xã Nấm Dấn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang: Để bộ đội ăn no, đánh thắng, dân yêu, dân quý

Cuối năm 2019, tôi có đến thăm người cháu thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Tôi thật bất ngờ, vì chất lượng bữa cơm của bộ đội rất tốt. Điều đặc biệt là, từ thịt, cá, trứng, rau xanh đều là sản phẩm tăng gia của đơn vị.

Nghĩ lại, ngày chúng tôi tham gia kháng chiến, chỉ ao ước có một bữa cơm ngon như của các chiến sĩ trung đoàn. Từ buổi đó, tôi tìm hiểu ở nhiều đơn vị quân đội, thấy rằng, phong trào tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm được cấp ủy, chỉ huy triển khai rất hiệu quả, nhiều nơi tự túc hoàn toàn rau xanh và thực phẩm, góp phần để bộ đội có sức khỏe tốt tích cực tham gia huấn luyện và giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới. Từ sự trải nghiệm, tìm hiểu của tôi, qua đọc Báo Quân đội nhân dân tôi biết rằng, Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, trong đó có đề cập và xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần bảo đảm cho các nhiệm vụ.

Tôi thấy rất tự hào và phấn khởi, mong rằng, các đơn vị quân đội trên mọi miền Tổ quốc quán triệt nghiêm Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI; đã tăng gia, sản xuất tích cực rồi, cần tích cực hơn nữa, có nhiều sản phẩm ngon, sạch, bổ để bộ đội được ăn no, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua Báo Quân đội nhân dân tôi mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tăng gia, sản xuất cần phải mang tính bền vững, chuyên nghiệp và khoa học; tăng gia, sản xuất phải đi liền với xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp, môi trường trong lành, hài hòa, thân thiện. Từ thực tiễn trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, các đơn vị quân đội phải tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Mục đích cuối cùng hướng tới là để bộ đội ăn no, đánh thắng, dân yêu, dân quý.

QĐND