Hồ sơ

Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ

Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ

Thi đua, sáng tạo hướng về đại hội

Thi đua, sáng tạo hướng về đại hội

Nhiều sáng kiến kỹ thuật chào mừng đại hội

Nhiều sáng kiến kỹ thuật chào mừng đại hội

Từ đại hội đến đại hội

Từ đại hội đến đại hội

Thành quả hướng về đại hội

Thành quả hướng về đại hội

Vượt khó, lập thành tích chào mừng đại hội

Vượt khó, lập thành tích chào mừng đại hội

Cụ thể hóa mục tiêu thi đua, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cụ thể hóa mục tiêu thi đua, đưa nghị quyết vào cuộc sống

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Bài 5: Nền tảng vững chắc, niềm tin trọn vẹn (Tiếp theo và hết)

Bài 5: Nền tảng vững chắc, niềm tin trọn vẹn (Tiếp theo và hết)

Bài 4: Phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ trong xây dựng văn kiện đại hội

Bài 4: Phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ trong xây dựng văn kiện đại hội

Bài 3: Chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự cấp ủy các cấp

Bài 3: Chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự cấp ủy các cấp

Bài 3: Giữ nghiêm kỷ luật, tích cực cải cách hành chính (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Giữ nghiêm kỷ luật, tích cực cải cách hành chính (Tiếp theo và hết)

“Mục tiêu kép” tạo động lực phấn đấu

“Mục tiêu kép” tạo động lực phấn đấu

Bài 2: Giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội

Bài 2: Giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội

Bài 2: Bảo đảm hiệu quả, thực chất trong huấn luyện và đào tạo

Bài 2: Bảo đảm hiệu quả, thực chất trong huấn luyện và đào tạo

Tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện “ba khâu đột phá”

Tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện “ba khâu đột phá”

Thi đua toàn diện, hiệu quả thiết thực

Thi đua toàn diện, hiệu quả thiết thực