Người chèo lái Viettel Store

Người chèo lái Viettel Store

Trưởng bản dũng cảm cứu dân

Trưởng bản dũng cảm cứu dân

Đất mẹ không phụ người có tâm

Đất mẹ không phụ người có tâm

Nghị lực sống của chị Vân

Nghị lực sống của chị Vân

Giáo viên “mũ nồi xanh” Việt Nam ở Abyei

Giáo viên “mũ nồi xanh” Việt Nam ở Abyei

Cô giáo hết mình vì bệnh nhân mắc bệnh máu

Cô giáo hết mình vì bệnh nhân mắc bệnh máu

Nghị lực của Sa Ri

Nghị lực của Sa Ri

Tấm lòng của Chính trị viên Trần Văn Ngọc

Tấm lòng của Chính trị viên Trần Văn Ngọc

Bà giáo và lớp học tình thương

Bà giáo và lớp học tình thương

“Cánh chim đầu đàn” của phụ nữ Mường Lai

“Cánh chim đầu đàn” của phụ nữ Mường Lai

Chị Sity Hara hết lòng với công tác thiện nguyện

Chị Sity Hara hết lòng với công tác thiện nguyện

Người Chăm chăm chỉ làm giàu

Người Chăm chăm chỉ làm giàu

Chàng bác sĩ quân y say mê làm việc thiện

Chàng bác sĩ quân y say mê làm việc thiệnphoto

Nhân tâm của thương binh Nguyễn Duy Nở

Nhân tâm của thương binh Nguyễn Duy Nở

"Thương người như thể thương thân"

Anh Trần Văn Thương vượt lên số phận

Anh Trần Văn Thương vượt lên số phận

Người phụ nữ của buôn làng

Người phụ nữ của buôn làng