Thành công lớn của công tác chính trị tại Mặt trận Điện Biên Phủ

Thành công lớn của công tác chính trị tại Mặt trận Điện Biên Phủ

Thông điệp hòa bình từ Điện Biên Phủ

Thông điệp hòa bình từ Điện Biên Phủphoto

Mảnh vải dù dẫn đường của đồng chí Nguyễn Thọ Sơn

Mảnh vải dù dẫn đường của đồng chí Nguyễn Thọ Sơn

Ban Phụ nữ Quân đội tri ân đối tượng chính sách tại Điện Biên

Ban Phụ nữ Quân đội tri ân đối tượng chính sách tại Điện Biên

Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”: Góp phần phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”: Góp phần phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Điện Biên bừng lên sức sống mới

Điện Biên bừng lên sức sống mới

Máy điện thoại vỏ gỗ

Máy điện thoại vỏ gỗ

Sự kiện đi qua, tình người đọng lại

Sự kiện đi qua, tình người đọng lại

Cầu Mường Thanh - Nối ký ức và hiện tại

Cầu Mường Thanh - Nối ký ức và hiện tại

Ông cha ta đánh giặc: Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ông cha ta đánh giặc: Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đánh chiếm “dạ dày” Điện Biên Phủ

Đánh chiếm “dạ dày” Điện Biên Phủ

 Hiện thực trong  “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”

Hiện thực trong “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”

Những bức ảnh quý

Những bức ảnh quý

Tình quân dân ấm mãi

Tình quân dân ấm mãi