Thành công lớn của công tác chính trị tại Mặt trận Điện Biên Phủ

Thành công lớn của công tác chính trị tại Mặt trận Điện Biên Phủ

Ông cha ta đánh giặc: Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ông cha ta đánh giặc: Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đánh chiếm “dạ dày” Điện Biên Phủ

Đánh chiếm “dạ dày” Điện Biên Phủ

 Hiện thực trong  “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”

Hiện thực trong “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”

Bài học về “thế trận lòng dân” trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bài học về “thế trận lòng dân” trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

Áp giải tù binh từ Điện Biên

Áp giải tù binh từ Điện Biên

Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bản hùng ca của chiến sĩ áo nâu

Bản hùng ca của chiến sĩ áo nâu

Ý nghĩa chiến thắng vĩ đại chưa từng có của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ý nghĩa chiến thắng vĩ đại chưa từng có của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bài học về “thế trận lòng dân” trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bài học về “thế trận lòng dân” trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trận chiến trên đồi C1

Trận chiến trên đồi C1

Đào hào giao thông, tiến sâu vào sào huyệt địch

Đào hào giao thông, tiến sâu vào sào huyệt địch