Sau 55 ngày đêm chiến đấu gian khổ và anh dũng, chúng ta đã thực hiện được quyết tâm của Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và Chính phủ, giành được toàn thắng cho chiến dịch vĩ đại này. Đây là thắng lợi to lớn nhất chưa từng có trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. Thắng lợi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến toàn thể cục diện nước ta, đồng thời có ảnh hưởng tới tình hình quốc tế hiện tại.

I – Chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Tìm diệt một bộ phận sinh lực rất quan trọng của địch, dù rằng bọn can thiệp Mỹ hết sức giúp đỡ thực dân Pháp

(Xem thông cáo đặc biệt của Bộ Tổng tư lệnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ)

Chưa bao giờ quân địch bị thất bại nặng nề như vậy.

Sự thất bại này chẳng những là một thất bại nhục nhã của thực dân Pháp mà con là một thất bại nặng nề của bọn can thiệp Mỹ.

Trong chiến dịch này bọn đế quốc chủ nghĩa Mỹ hết sức giúp đỡ cho thực dân Pháp để tránh khỏi sự thất bại nói trên. Nhưng dù cố gắng như thế nào để giúp đỡ thực dân Pháp, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cũng đã bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. 

II - Quân ta đã tiêu diệt một căn cứ quân sự quan trọng của địch vào bậc nhất ở Tây Bắc, giải phóng hoàn toàn Tây Bắc củng cố hậu phương ta

Địch âm mưu dùng Điện Biên Phủ làm bàn đạp đánh chiếm lại khu Tây Bắc, uy hiếp khu vực tự do của nước ta và dùng để che chở cho Thượng Lào. Bọn can thiệp Mỹ còn âm mưu dùng căn cứ Tây Bắc để làm bàn đạp xâm lược Trung Quốc, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chúng ta đã phá tan âm mưu ấy của Pháp - Mỹ, củng cố và mở rộng hậu phương ta, đồng thời tạo điều kiện giúp cho cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Lào phát triển mạnh. Âm mưu của địch định dùng Điện Biên Phủ để thống trị nhân dân Thượng Lào, che chở cho Luang-Prabang như vậy đã bị thất bại. Thắng lợi Điện Biên Phủ còn phá tan âm mưu lập lại Xứ Thái tự trị giả hiệu để chia rẽ dân tộc ta. Nhờ chiến thắng Điện Biên Phủ, quân ta tránh được sự uy hiếp về sau lưng, củng cố và giữ vững được miền tự do của nước ta và phá được âm mưu xâm chiếm Tây Bắc của giặc. 

leftcenterrightdel

Bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu/TTXVN 

III - Quân đội ta đã trưởng thành lên một bước mới. Quân đội ta được rèn luyện rất nhiều trong chiến dịch này về chiến thuật kỹ thuật, về tư tưởng cũng như về nhiều mặt khác

Lần này là lần đầu tiên quân đội ta tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất của địch và đã giành được toàn thắng. Từ chỗ đánh công kiên nhỏ tập trung ít binh lực, chúng ta đã tiến lên đánh một trận công kiên lớn có nhiều đơn vị và binh chủng mới đã tham gia tác chiến trong chiến dịch này. Nhiều vấn đề chiến thuật và kỹ thuật trước kia ta chưa từng biết thì nay sau chiến dịch này chúng ta đã học tập được như xây đắp trận địa tấn công và phòng ngự, như chiến thuật đánh lấn, đánh tỉa như vấn đề bộ pháo hợp đồng v.v… Nhiều bộ đội chúng ta chưa thạo đánh công kiên bây giờ đã biết đánh công kiên. Nhiều bộ đội chưa biết đánh phòng ngự đã biết đánh phòng ngự. Bộ đội trọng pháo và cao xạ pháo trẻ tuổi cũng đã được thử thách và tiến lên. 

Qua chiến dịch to lớn này chúng ta cũng đã rèn luyện được tinh thần khắc phục khó khăn vượt mọi gian khổ, chúng ta đã tăng cường được tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa các binh chủng. 

Chúng ta đã rèn luyện được ý chí chiến đấu của chúng ta trong những trận gay go quyết liệt, khiến cho bộ đội ta có một tinh thần kiên trì chiến đấu khá tiến bộ. Công tác chính trị của chúng ta cũng tiến lên một bước mới, công tác cung cấp bảo đảm vật chất cho chiến dịch cũng vượt qua được nhiều khó khăn, thu lượm được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Kết qua cuộc chỉnh quân chính trị và cuộc thao luyện quân sự trong mùa hè năm ngoái đã thực tế được củng cố và phát triển ở chiến dịch này.

Bước tiến bộ này là bước tiến bộ vượt bậc và rất quan trọng trong lịch sử chiến đấu và xây dựng của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta từ xưa đến nay. Bước tiến bộ này đặt cơ sở cho chúng ta giành thắng lợi to lớn hơn nữa về sau này.

IV - Chiến dịch này thắng lợi ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến toàn quốc cả về quân sự và chính trị, và gây cho quân địch rất nhiều khó khăn trong kế hoạch phòng ngự

Thất bại thảm hại của địch ở Điện Biên Phủ làm tan vỡ kế hoạch quân sự Na-va của giặc Pháp - Mỹ.

Đế quốc Pháp - Mỹ âm mưu tập trung quân cơ động để càn quét bình định các vùng địch hậu và đánh chiếm ra vùng tự do của ta. Nhưng lúc này lực lượng cơ động của chúng bị phá vỡ một mảng lớn, cho nên chẳng những chúng không đủ lực lượng để bình định các vùng địch hậu và hiện nay chúng khó có thể tấn công ra các miền tự do của ta. Như vậy kế hoạch quân sự Na-va đã bị thất bại, Với lực lượng thiếu hụt của địch hiện nay chúng lại còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đương đầu với các cuộc tấn công của ta trên khắp các chiến trường. Tập đoàn cứ điểm là hình thức phòng ngự cao nhất của chúng hiện nay cũng không chống nổi với sức tấn công của ta. Tinh thần binh lính địch trước đã sút kém nay lại càng sút kém hơn. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, quân địch nhất định sẽ sa vào một cuộc khủng hoảng mới trầm trọng hơn. Ngay cả đến việc phòng thủ ở đồng bằng cũng là một mối lo ngại lớn của địch hiện nay. Cục diện chiến trường toàn quốc do việc quân ta tiêu diệt được Điện Biên Phủ sẽ có những thay đổi có lợi cho ta. 

Chúng ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ giữa lúc cuộc phát động quần chúng đang sôi nổi và cuộc cải cách ruộng đất đã bắt đầu. Nhờ việc tiêu diệt Điện Biên Phủ, phá tan kế hoạch Na-va, chúng ta đã bảo vệ được cuộc đấu tranh vươn mình của nông dân giành ruộng đất. 

Chiến dịch lịch sử vĩ đại của chúng ta đã thu được toàn thắng giữa lúc Hội nghị Giơ-ne bắt đầu đầu bàn về vấn đề Đông Dương và vấn đề Triều Tiên còn đang bàn dở. Trước âm mưu của bọn đế quốc gây chiến hiện tại, chiến thắng Điện Biên Phủ của ta là một cống hiến lớn cho phong trào hòa bình dân chủ thế giới và là một đòn nặng nề đánh vào đầu bọn đế quốc hiếu chiến Pháp - Mỹ đang muốn kéo dài chiến tranh Đông Dương và không muốn giải quyết ổn thỏa vấn đề Triều Tiên. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân ta và nhân dân toàn thế giới càng nức lòng đấu tranh chống bọn đế quốc gây chiến. Sau thất bại Điện Biên Phủ, quân địch hoang mang bối rối bao nhiêu thì nhân dân ta và nhân dân toàn thế giới càng phấn khởi bấy nhiêu. 

Vì thế chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi chẳng những là một thắng lợi quân sự, mà lại còn là một thắng lợi chính trị. Chiến dịch Điện Biên Phủ chẳng những là một thắng lợi của nhân dân ta mà lại còn là một thắng lợi chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới. 

V - Vì sao chúng ta đạt được những thắng lợi vĩ đại như vậy 

Chúng ta thắng lợi vẻ vang như vậy chính là nhờ: 

1- Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, phương châm tác chiến do Trung ương đề ra hết sức là chính xác. Phương châm tác chiến tiến chắc đánh chắc là một phương châm đảm bảo cho chiến dịch chúng ta thắng lợi. Trung ương và Hồ Chủ tịch chẳng những vạch rõ phương châm tác chiến cho chúng ta noi theo mà lại còn quyết tâm vượt biết bao nhiêu khó khăn để chỉ đạo cho chúng ta đi đến toàn thắng. Chính nhờ quyết tâm và phương châm đó mà bộ đội ta đã chiến thắng vẻ vang. 

Căn cứ vào phương châm của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và đồng chí Tổng Tư Lệnh đã đặt những kế hoạch tác chiến đúng đắn và đã lãnh đạo bộ đội ta vượt qua nhiều khó khăn cho nên chúng ta mới có thắng lợi như ngày nay.

Không có sự lãnh đạo tài tình đó nhất định không thể có thắng lợi. 

2- Chúng ta thắng lợi là vì nhân dân toàn quốc đã hết sức giúp đỡ cho chúng ta. Nhân dân Tây Bắc đã cung cấp cho chúng ta mấy nghìn tấn lương thực. Nhân dân các địa phương đã đem hàng triệu ngày công để mang lương thực vũ khí đến cho bộ đội chúng ta. 

Chính phủ đã huy động biết bao nhân viên và cán bộ để đảm bảo cung cấp cho chúng ta. 

Vì vậy chúng ta phải hết sức biết ơn nhân dân và biết công lao của Chính phủ lo lắng cho chiến dịch thắng lợi.

Không có sức mạnh của nhân dân và sự chỉ đạo của Chính phủ thì nhất định chúng ta không thể thắng lợi. 

3- Chúng ta thắng lợi vì nhân dân toàn thế giới ủng hộ chúng ta nhất là nhân dân Liên Xô và nhân dân Trung Quốc đã hết sức ủng hộ chúng ta, vì thế chúng ta có thể đánh thắng trong chiến dịch này. Nếu không có sự ủng hộ của nhân dân các nước anh em như thế chúng ta không thể thắng lợi. 

Vì thế chúng ta phải tăng cường tinh thần quốc tế chủ nghĩa, đoàn kết với nhân dân các nước anh em để đánh đổ đế quốc gây chiến. 

4- Chúng ta đã thắng lợi là do tinh thần chiến đấu dũng cảm, khắc phục khó khăn, vượt qua gian khổ, kiên trì tác chiến của cán bộ và chiến sĩ ta. Nhiều đồng chí chúng ta đã hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, các đồng chí ấy đã cống hiến tất cả thân thể và sự nghiệp của mình cho Tổ quốc và nhân dân. Chúng ta phải hết sức học tập tinh thần chiến đấu của các đồng chí ấy. Trong chiến dịch này, chính là vì chúng ta đã hiểu rõ chúng ta chiến đấu vì lợi ích của nhân dân và Tổ quốc, vì tương lai của con cháu chúng ta và vì đời sống hòa bình của chúng ta, cho nên chúng ta đã chiến thắng quân địch. 

Bởi vậy chúng ta phải hết sức học tập để nâng cao sự giác ngộ chính trị và trình độ chiến thuật kỹ thuật của chúng ta để giành thắng lợi mới. 

5- Chúng ta đã thắng lợi vì các bộ đội anh em ở các chiến trường đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, Trung Lào, Hạ Lào, khu 5 đã hết sức phối hợp và giúp đỡ chúng ta. Nếu các bộ đội anh em không ra sức giúp đỡ chúng ta cũng không thể thắng lợi được. 

6- Một nguyên nhân căn bản nữa là nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà chúng ta đã bài trừ được nhiều tư tưởng tiêu cực, giữ vững được quyết tâm của chúng ta. Nếu không có cuộc đấu tranh tư tưởng thắng lợi đó thì chúng ta không thể chiến thắng trong chiến dịch này. Đó cũng là một kinh nghiệm lớn của chúng ta trong chiến dịch này. 

Từ đây về sau chúng ta phải luôn luôn bài trừ tư tưởng tiêu cực, nâng cao quyết tâm chiến đấu của chúng ta thì mới có thể giành được những thắng lợi to lớn hơn. 

Chúng ta phải thế nào sau khi chiến thắng 

Quân địch đã bị một trận thất bại đau đớn nhất từ xưa đến nay và chúng sẽ gặp nhiều khó khăn mới. 

Nhưng vì bọn đế quốc chủ nghĩa hiếu chiến Pháp và Mỹ hết sức hung hăng và ngoan cố, chúng càng thất bại chúng càng giẫy giụa điên cuồng. Chúng càng ra sức tăng cường lực lượng để kéo dài chiến tranh Đông Dương và phá hoại hòa bình thế giới. Chúng đang ra sức phá hoại Hội nghị Giơ-ne, tiếp tục thực hiện mở rộng âm mưu xâm lược Đông Dương. Chúng đang ra sức xây dựng và phát triển ngụy quân, đưa thêm tiếp viện và vũ khí tới Đông Dương, bởi vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác trước âm mưu mới của địch. 

Chúng ta tuyệt đối không được có tư tưởng ngồi chờ đợi hòa bình, cho rằng có thể chỉ đàm phán là có thể thống nhất và độc lập và lơ là ý chí đấu tranh với quân địch. Chúng ta cần phải nhớ rằng muốn có độc lập và thống nhất thực sự, muốn có hòa bình chân chính chúng ta phải có lực lượng. Vì thế chúng ta phải củng cố những thắng lợi vừa qua giành thêm những thắng lợi mới, nghĩa là phải đánh thắng nhiều trận hơn nữa. Chúng ta càng đánh thắng, càng tiêu diệt được nhiều sinh lực địch và càng giải phóng được nhiều đất đai thì việc giải quyết hòa bình vấn đề Đông Dương mới có thể thực hiện được. 

Chúng ta phải thực hiện cho đúng lời dạy bảo của Hồ Chủ tịch: “Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao, cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn”. 

Vừa qua chúng ta đã tiến bộ một bước, nhưng nhiệm vụ của chúng ta còn nặng nề, cho nên tuyệt đối chúng ta không được chủ quan tự mãn. Nếu chúng ta lóa mắt trước thắng lợi, thì tư tưởng tự mãn ấy cản trở rất lớn đến sự tiến bộ về các phương diện của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn trừ bỏ tư tưởng tiêu cực, nâng cao lòng quyết tâm chiến đấu của chúng ta lên một bước mới. 

Sau thắng lợi lịch sử này, chúng ta càng không thể để cho những tư tưởng sai lầm ấy tự do hoành hành trong quân đội chúng ta, trong đầu óc của mỗi người. Chúng ta phải tích cực đấu tranh chống lại những tư tưởng xấu xa đó, phải nghiêm khắc tìm ra những khuyết điểm còn tồn tại để tích cực sửa chữa, như vậy mới có thể củng cố và khuếch trương những thắng lợi vĩ đại của chiến dịch.

 

(Trích Báo Quân đội nhân dân số 147, xuất bản tại mặt trận, ngày 11-5-1954)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan