Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tri ân các cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ

Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tri ân các cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ

Ông cha ta đánh giặc: Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ông cha ta đánh giặc: Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thông báo đặc biệt: Đúng 22 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã thu được toàn thắng

Thông báo đặc biệt: Đúng 22 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã thu được toàn thắng

Giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa Chiến dịch Điện Biên Phủ

Giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ý nghĩa chiến thắng vĩ đại chưa từng có của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ý nghĩa chiến thắng vĩ đại chưa từng có của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thi đua, cổ vũ chiến trường trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thi đua, cổ vũ chiến trường trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đoàn kết quốc tế trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đoàn kết quốc tế trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Công tác bảo vệ an ninh Quân đội góp phần bảo đảm cho thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Công tác bảo vệ an ninh Quân đội góp phần bảo đảm cho thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 6-5-1954, tiếng chuông báo hiệu giờ tàn cho Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 6-5-1954, tiếng chuông báo hiệu giờ tàn cho Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Hạ

Hạ "giặc trời" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ