Ngày 5-12-1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

Ngày 5-12-1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc

Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 2-11-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Ngày 2-11-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

“Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng 2022”- Những người truyền cảm hứng từ học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng 2022”- Những người truyền cảm hứng từ học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh