Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP Hồ Chí Minh cần khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP Hồ Chí Minh cần khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc

Chủ tịch nước dự gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước dự gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 11-6-1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 11-6-1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký kết quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo Quân đội nhân dân

Ký kết quy chế phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo Quân đội nhân dân

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Argentina

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Argentina

Ngày 19-5-1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19-5-1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với em Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với em Nguyễn Thị Thanh