Nguyễn Văn Ty – Anh hùng đánh bộc phá

Nguyễn Văn Ty – Anh hùng đánh bộc phá

Phan Tư – Anh hùng phá bom và phá thác trên sông Nậm Na

Phan Tư – Anh hùng phá bom và phá thác trên sông Nậm Na

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries

Anh hùng công binh Chu Văn Khâm

Anh hùng công binh Chu Văn Khâm

Lộc Văn Trọng - Anh hùng lái xe vận tải

Lộc Văn Trọng - Anh hùng lái xe vận tải

Anh hùng xung kích Nguyễn Văn Thuần

Anh hùng xung kích Nguyễn Văn Thuần

Anh hùng Nguyễn Phú Xuyên Khung trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Anh hùng Nguyễn Phú Xuyên Khung trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Lưu Viết Thoảng – Anh hùng đào đường hầm trên Đồi A1

Lưu Viết Thoảng – Anh hùng đào đường hầm trên Đồi A1

“Vua phá bom” Trần Văn Cam

“Vua phá bom” Trần Văn Cam

Đồng chí Lê Trọng Tấn với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng chí Lê Trọng Tấn với Chiến dịch Điện Biên Phủ

Anh hùng phòng ngự Đồi Xanh Đặng Đức Song

Anh hùng phòng ngự Đồi Xanh Đặng Đức Song

Trung tướng Nam Long - Vị tướng tài trí

Trung tướng Nam Long - Vị tướng tài trí

“Anh hùng đâm lê” Hoàng Văn Nô

“Anh hùng đâm lê” Hoàng Văn Nô

Thượng tướng Hoàng Cầm - Vị tướng có duyên với những trận đánh lớn

Thượng tướng Hoàng Cầm - Vị tướng có duyên với những trận đánh lớn

Đại đội trưởng cụt tay trung dũng - Hà Văn Nọa

Đại đội trưởng cụt tay trung dũng - Hà Văn Nọa

Thiếu tướng Lê Quảng Ba - Người dẫn đường đưa Bác Hồ trở về Pác Bó

Thiếu tướng Lê Quảng Ba - Người dẫn đường đưa Bác Hồ trở về Pác Bó

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn