Mảnh vải dù dẫn đường của đồng chí Nguyễn Thọ Sơn

Mảnh vải dù dẫn đường của đồng chí Nguyễn Thọ Sơn

Máy điện thoại vỏ gỗ

Máy điện thoại vỏ gỗ

Những bức ảnh quý

Những bức ảnh quý

Tự hào Đại đoàn Quân tiên phong

Tự hào Đại đoàn Quân tiên phong

Ký ức hào hùng những ngày kéo pháo

Ký ức hào hùng những ngày kéo pháo

Người

Người "chứng kiến" Chiến dịch Điện Biên Phủ trên đất Pháp

Tỏa sáng tinh thần văn công

Tỏa sáng tinh thần văn công

Hiện vật chiến thắng: Nhật ký của họa sĩ Phạm Thanh Tâm

Hiện vật chiến thắng: Nhật ký của họa sĩ Phạm Thanh Tâm

Tự hào trong tư thế người chiến thắng...

Tự hào trong tư thế người chiến thắng...

Đến đơn vị đánh quả bộc phá nghìn cân

Đến đơn vị đánh quả bộc phá nghìn cân

Tinh thần chiến thắng!

Tinh thần chiến thắng!

Tấm bản đồ đặc biệt

Tấm bản đồ đặc biệt

Đội quân chiến thắng và nhân đạo

Đội quân chiến thắng và nhân đạo

Được về báo công với Bác

Được về báo công với Bác

Từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ - Bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ - Bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam photo