Các mặt công tác bảo đảm hậu cần đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho LLVT Quân khu 2 hoàn thành tốt các nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2 khẳng định: Thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ngành Hậu cần Quân khu đã đạt được kết quả toàn diện ở cả 3 tiêu chí, trong đó tiêu chí “bảo đảm hậu cần thường xuyên và đột xuất” đạt được kết quả nổi bật hơn cả. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên bảo đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hậu cần chiến dịch; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng các căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần.

Thực hiện đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống bộ đội đi vào chiều sâu vững chắc. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng mô hình tăng gia sản xuất 5 cơ bản theo hướng thâm canh, chuyên canh và đa dạng sản phẩm, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân trang cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu bền đẹp, thống nhất, chính quy và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại theo hướng cơ bản, chính quy, chất lượng và thẩm mỹ; bảo đảm đồng bộ doanh cụ cho các đơn vị; tổ chức khai thác, tiếp nhận, bảo đảm kịp thời, đầy đủ xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; sử dụng có hiệu quả các loại phương tiện vận tải...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần Quân khu.

Thực tế cho thấy, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ là mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác hậu cần nói chung và Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” nói riêng. Chính vì vậy, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Ngành Hậu cần Quân khu 2 đã chủ động điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ, kế hoạch hậu cần phòng, chống, ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa; đồng thời tổ chức luyện tập các phương án sát với tình huống. Hằng năm, Ngành Hậu cần Quân khu 2 đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, luyện tập, diễn tập, nhiệm vụ “C” và các nhiệm vụ đột xuất khác; điều chỉnh phân cấp dự trữ hậu cần hợp lý trên các hướng phòng thủ quân khu, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị luân phiên, đổi hạt bảo đảm luôn đủ về số lượng, tốt về chất lượng; hoàn thành quy hoạch căn cứ hậu cần bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo Bộ CHQS 9 tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Hội đồng cung cấp và duy trì hoạt động, xây dựng lực lượng hậu cần quân sự, hậu cần nhân dân địa phương, cơ sở hậu cần tại chỗ, bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính cho nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện hiệu quả nội dung công tác kết hợp quân dân y, các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, trồng rừng, xây dựng nông thôn mới… vừa nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa góp phần xây dựng thế trận lòng dân và tạo ra tiềm lực, thế trận hậu cần liên hoàn, vững chắc và rộng khắp trong toàn quân khu.

Công tác nuôi dưỡng bộ đội luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2. Với sự chủ động áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả thiết thực, như: Phân cấp tạo nguồn hợp lý, duy trì hoạt động có hiệu quả Hội đồng (Ban) giá ở các cấp, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn tiền ăn ngay từ khâu tạo nguồn, chế biến; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; nâng cao chất lượng chế biến lương thực, thực phẩm; các trạm xay xát, chế biến, giết mổ gia súc tập trung thường xuyên được củng cố, nâng cấp... Chính vì vậy, các đơn vị luôn thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội; đời sống cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giữ ổn định và có cải thiện, các định lượng chính trong khẩu phần ăn như thịt, cá, đậu, trứng đều vượt từ 5 đến 18%... Cùng với đó, bằng sự đầu tư của trên, kết hợp với nội lực của đơn vị, đến nay toàn Quân khu đã xây dựng được hệ thống nhà ăn, nhà bếp khang trang, trang bị dụng cụ cấp dưỡng đồng bộ, chính quy. 100% các đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

leftcenterrightdel
Bộ đội Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) chăm sóc giàn bí xanh.

“Có thể khẳng định, sau 25 năm thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, LLVT Quân khu 2 nói chung và Ngành Hậu cần Quân khu 2 nói riêng đã không ngừng thi đua phấn đấu và đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác; đồng thời đúc rút và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, như: Tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; thường xuyên quán triệt mục đích yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua cho cán bộ, chiến sĩ, động viên, khơi dậy tinh thần thi đua ở mọi cấp, mọi ngành và mọi người thực hiện; tích cực chỉ đạo và hướng dẫn, đầu tư xây dựng điểm, chú trọng đầu tư cho các đơn vị khó khăn; xây dựng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào; tận dụng triệt để tiềm năng về đất đai, lực lượng khoa học kỹ thuật theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị; phát huy tính năng động sáng tạo của mọi cấp, mọi ngành, tổ chức phong trào thi đua bằng nhiều hình thức và phương pháp đa dạng, đột kích tập trung vào các khâu còn yếu; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời; gắn phong trào thi đua của Ngành Hậu cần với các phong trào thi đua, cuộc vận động khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn  của cán bộ, chiến sĩ” - Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2 chia sẻ.

Bài, ảnh: ĐÀO DÂNG TRIỀU