Hồ sơ

Người phụ nữ khiếm thị mang “ánh sáng” dâng đời

Người phụ nữ khiếm thị mang “ánh sáng” dâng đời

Như đóa lục bình làm đẹp những dòng sông…

Như đóa lục bình làm đẹp những dòng sông…

Ông Hùng “nông thôn mới”

Ông Hùng “nông thôn mới”

Chân tâm sáng mãi giữa màu thời gian

Chân tâm sáng mãi giữa màu thời gian

Thiện nguyện mang phúc cho đời

Thiện nguyện mang phúc cho đời

Người đi xây trường chuẩn

Người đi xây trường chuẩn

 “Thầy giáo nghiệp dư” đam mê truyền sử

“Thầy giáo nghiệp dư” đam mê truyền sử

Ông đặc công

Ông đặc công "truyền lửa" cách mạng

Người con gái dệt ước mơ hoa

Người con gái dệt ước mơ hoa

Hai lần dỡ bếp, hiến đất mở đường

Hai lần dỡ bếp, hiến đất mở đường

Ông già thôn quê “ươm trồng” những tài năng bóng đá

Ông già thôn quê “ươm trồng” những tài năng bóng đá

Xưa hiến tuổi xuân, nay tri ân đồng đội

Xưa hiến tuổi xuân, nay tri ân đồng đội

Người giữ tiếng chiêng Mường

Người giữ tiếng chiêng Mường

"Tình mẹ" ở ngôi làng nhân ái

Giám đốc không lương

Giám đốc không lương

Bác sĩ Thu ở Pắc Soòng, nước bạn Lào

Bác sĩ Thu ở Pắc Soòng, nước bạn Lào

“Thuyền trưởng” tài ba của hợp tác xã kiểu mới

“Thuyền trưởng” tài ba của hợp tác xã kiểu mới

Nhà sáng chế

Nhà sáng chế "bất đắc dĩ"

“Người mẹ khổng lồ”

“Người mẹ khổng lồ”