Hồ sơ

Nữ thương binh nghèo và 45 căn nhà tình nghĩa

Nữ thương binh nghèo và 45 căn nhà tình nghĩa

“A Tâm của buôn làng…”

“A Tâm của buôn làng…”

 Ông lang Ngọc ở Sa Pa

Ông lang Ngọc ở Sa Pa

Ông Sinh “xe lăn” hai lần hiến đất làm đường

Ông Sinh “xe lăn” hai lần hiến đất làm đường

Ông giám đốc “nghiện

Ông giám đốc “nghiện" cái mới

“Ráng làm hết sức mình để đền ơn đáp nghĩa”

“Ráng làm hết sức mình để đền ơn đáp nghĩa”

Thầy Mốt ở Sa Đéc

Thầy Mốt ở Sa Đéc

Cơm miễn phí cô Lý

Cơm miễn phí cô Lý

Ông Minh

Ông Minh "gàn"

“Hiệp sĩ xanh” và những công trình từ thiện

“Hiệp sĩ xanh” và những công trình từ thiện

Nghệ nhân tài hoa giữ nghề tranh thêu Việt

Nghệ nhân tài hoa giữ nghề tranh thêu Việt

Người vá những

Người vá những "vết rách tử thần"

“Chiến sĩ” tiên phong trong lĩnh vực giải quyết sự cố tràn dầu

“Chiến sĩ” tiên phong trong lĩnh vực giải quyết sự cố tràn dầu

"Chị cả" kết nối cộng đồng người Việt ở Ma-lai-xi-a

Vượt khó làm giàu và tấm lòng nhân ái

Vượt khó làm giàu và tấm lòng nhân ái

Ông Phong “triển lãm”

Ông Phong “triển lãm”

Nghị lực của chàng trai không chân

Nghị lực của chàng trai không chân

Dấu ấn xóm trưởng Nguyễn Thanh Cúc

Dấu ấn xóm trưởng Nguyễn Thanh Cúc

Bộ đội Thông “dân vận khéo”

Bộ đội Thông “dân vận khéo”

Ông Tạ làm việc “tấn”

Ông Tạ làm việc “tấn”