Hồ sơ

Sư đoàn Quân Tiên Phong - 70 năm kiên trung, bất khuất

Sư đoàn Quân Tiên Phong - 70 năm kiên trung, bất khuất

"Bác sĩ quân y của bản làng"

Thắp sáng màu xanh biên cương

Thắp sáng màu xanh biên cương

Góp phần gieo mầm sự sống cho vùng đất chết

Góp phần gieo mầm sự sống cho vùng đất chết

Từ xe ép nước mía đến chuyện xây nhà

Từ xe ép nước mía đến chuyện xây nhà

Tận tâm, trách nhiệm với công tác chính sách

Tận tâm, trách nhiệm với công tác chính sách

Những “đôi tay vàng” X78

Những “đôi tay vàng” X78


Hành trình thắm tình quân dân

Hành trình thắm tình quân dân

 Sức vươn từ những công trình

Sức vươn từ những công trình

Xác định đúng trọng tâm đột phá, tạo chuyển biến tích cực

Xác định đúng trọng tâm đột phá, tạo chuyển biến tích cực

Nghĩa tình còn mãi với Trung Lương

Nghĩa tình còn mãi với Trung Lương

Kinh tế phát triển nhờ công bộ đội

Kinh tế phát triển nhờ công bộ đội

Bài 3: Mô hình kinh tế giúp dân thoát nghèo bền vững

Bài 3: Mô hình kinh tế giúp dân thoát nghèo bền vững

Bài 2: Trên quê hương thứ hai

Bài 2: Trên quê hương thứ hai

Bài 1: Sứ mệnh giúp dân thoát nghèo

Bài 1: Sứ mệnh giúp dân thoát nghèo

Bài 2: Những vụ mùa trĩu hạt

Bài 2: Những vụ mùa trĩu hạt


Bài 1: Lo cho dân như lo cho mình

Bài 1: Lo cho dân như lo cho mình

Dấu ấn bộ đội trong lòng dân Nậm Giải

Dấu ấn bộ đội trong lòng dân Nậm Giải

Bài 2: “Về đích” với thành tích cao (Tiếp theo và hết)

Bài 2: “Về đích” với thành tích cao (Tiếp theo và hết)

Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn và hành trình “hai đích”

Tàu buồm 286/Lê Quý Đôn và hành trình “hai đích”