Hồ sơ

Tiếp bước con đường của cha

Tiếp bước con đường của cha

Người góp phần tìm kiếm “vàng mười” cho lực lượng không quân

Người góp phần tìm kiếm “vàng mười” cho lực lượng không quân

Cán bộ biên phòng hết lòng vì dân

Cán bộ biên phòng hết lòng vì dân

Lặng lẽ sáng tạo và cống hiến

Lặng lẽ sáng tạo và cống hiến

Cán bộ biên phòng hết lòng vì dân

Cán bộ biên phòng hết lòng vì dân

Thao trường của lòng dân

Thao trường của lòng dân

Cao Vều đổi thay có bàn tay bộ đội

Cao Vều đổi thay có bàn tay bộ đội

 Thượng úy QNCN Phan Anh Giang say mê nghiên cứu

Thượng úy QNCN Phan Anh Giang say mê nghiên cứu

Nghĩa tình Na Chừa

Nghĩa tình Na Chừa

Cao Ngọc Sơn đắm đuối với nghệ thuật chèo

Cao Ngọc Sơn đắm đuối với nghệ thuật chèo

Liên hoàn kế giữ biên thùy

Liên hoàn kế giữ biên thùy

  Rèn luyện “ý chí thép” cho bộ đội

Rèn luyện “ý chí thép” cho bộ đội

Rèn luyện “ý chí thép” cho bộ đội

Rèn luyện “ý chí thép” cho bộ đội

Bài 3: Tạo điểm tựa từ công tác quốc phòng

Bài 3: Tạo điểm tựa từ công tác quốc phòng

Bài 2: Lấy củng cố hệ thống chính trị cơ sở làm rường cột

Bài 2: Lấy củng cố hệ thống chính trị cơ sở làm rường cột

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên biên giới - thực tiễn từ Lai Châu

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên biên giới - thực tiễn từ Lai Châu