Hồ sơ
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Tết ở Trường Sa

Tết ở Trường Sa

Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng

Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng

Tết Tý nhớ uống ít

Tết Tý nhớ uống ít

Ở nơi... chăm chuột

Ở nơi... chăm chuột

Hành trình tình nghĩa

Hành trình tình nghĩa

Nhiệm vụ đặc biệt đêm Giao thừa

Nhiệm vụ đặc biệt đêm Giao thừa

Tết sớm nồng ấm tình đồng đội

Tết sớm nồng ấm tình đồng đội

Tết với bộ đội Tây Nguyên

Tết với bộ đội Tây Nguyên

Cùng hẹn ước... trở thành đảng viên

Cùng hẹn ước... trở thành đảng viên

Xuân trên đỉnh núi

Xuân trên đỉnh núi

Xuân no ấm ở Khe O

Xuân no ấm ở Khe O

Từ học sinh Trường Bưởi đến chính trị viên tuổi 20

Từ học sinh Trường Bưởi đến chính trị viên tuổi 20

Hội ý chi bộ bên sườn núi Slam Cao

Hội ý chi bộ bên sườn núi Slam Cao

Sắc xuân Kim Bình

Sắc xuân Kim Bình

Chắp cánh ước mơ trên miền đá

Chắp cánh ước mơ trên miền đá

Cả gia đình tôi yêu Việt Nam

Cả gia đình tôi yêu Việt Nam