Hồ sơ

Dấu ấn Việt Nam

Dấu ấn Việt Nam

Bài học cảnh giác sau Cách mạng Tháng Tám

Bài học cảnh giác sau Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của nghệ thuật chọn đúng thời cơ khởi nghĩa

Thắng lợi của nghệ thuật chọn đúng thời cơ khởi nghĩa

Lực lượng vũ trang xung kích đi đầu

Lực lượng vũ trang xung kích đi đầu

“Tết Độc lập” ngày càng lan tỏa

“Tết Độc lập” ngày càng lan tỏa

Trung thu độc lập đầu tiên

Trung thu độc lập đầu tiên

Tuyên ngôn Độc lập - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc

Tuyên ngôn Độc lập - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam”

Triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam”

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Bài 6: Tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám

Bài 6: Tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám

Kỳ 6: Xây dựng, phát triển đất nước thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN

Kỳ 6: Xây dựng, phát triển đất nước thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN

Mùa thu ghi mốc son lịch sử

Mùa thu ghi mốc son lịch sử

Trong ánh sao vàng…

Trong ánh sao vàng…

Bài 5: Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng

Bài 5: Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng

Chủ động phối hợp giữa các lực lượng trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Chủ động phối hợp giữa các lực lượng trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Chuẩn bị chu đáo để giành chính quyền

Chuẩn bị chu đáo để giành chính quyền