Hồ sơ

Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác

Cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm

Cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm

Thấm nhuần, thực hiện nghiêm túc di huấn của Bác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thấm nhuần, thực hiện nghiêm túc di huấn của Bác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Thiết thực làm theo lời Bác dạy

Thiết thực làm theo lời Bác dạy

Bác về với thế giới người hiền

Bác về với thế giới người hiền

Quyết tâm biến đau thương thành hành động

Quyết tâm biến đau thương thành hành động

Xây dựng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ

Xây dựng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ

Giá trị lan tỏa

Giá trị lan tỏa

Dấu mốc quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dấu mốc quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Noi theo gương sáng Bác Hồ, mãi vẹn tròn trung hiếu

Noi theo gương sáng Bác Hồ, mãi vẹn tròn trung hiếu

Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm “Trung hiếu bên Người”

Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm “Trung hiếu bên Người”

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Vang mãi khúc ca về Bác

Vang mãi khúc ca về Bác

Tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người

Tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người