Mỗi người làm việc bằng hai giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Mỗi người làm việc bằng hai giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũphoto

Các nguồn ủng hộ sẽ tập trung cho việc tặng sách, vở học sinh vùng lũ

Các nguồn ủng hộ sẽ tập trung cho việc tặng sách, vở học sinh vùng lũ

Hủy liên hoan để dành tiền ủng hộ miền Trung

Hủy liên hoan để dành tiền ủng hộ miền Trung

Giáo dục được ưu tiên trong tái thiết cuộc sống

Giáo dục được ưu tiên trong tái thiết cuộc sống

Học sinh vùng lũ cần nhất vở, bút, sách giáo khoa

Học sinh vùng lũ cần nhất vở, bút, sách giáo khoa

Quà từ thiện - nơi nhận không hết, nơi lần không ra

Quà từ thiện - nơi nhận không hết, nơi lần không ra

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục đón nhận những tấm lòng hảo tâm hướng về miền Trung

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục đón nhận những tấm lòng hảo tâm hướng về miền Trung

Mong UNDP tiếp tục hỗ trợ nhiều ngôi nhà chống bão cho nhân dân miền Trung

Mong UNDP tiếp tục hỗ trợ nhiều ngôi nhà chống bão cho nhân dân miền Trung

Khi nước rút hết là lúc cần trợ giúp nhất

Khi nước rút hết là lúc cần trợ giúp nhất

Trường THPT Trần Hưng Đạo (Quỳnh Phụ, Thái Bình) chia sẻ với đồng bào vùng lũ miền Trung

Trường THPT Trần Hưng Đạo (Quỳnh Phụ, Thái Bình) chia sẻ với đồng bào vùng lũ miền Trung

Chuyến xe nghĩa tình của người dân vùng cao

Chuyến xe nghĩa tình của người dân vùng cao