Hồ sơ
Trưởng ban hành giáo tiêu biểu của giáo họ “4 không”

Trưởng ban hành giáo tiêu biểu của giáo họ “4 không”

Bác sĩ trẻ tài năng, giàu lòng nhân ái

Bác sĩ trẻ tài năng, giàu lòng nhân ái

Người gây dựng nhóm thiện nguyện “ong chăm”

Người gây dựng nhóm thiện nguyện “ong chăm”

Muốn nghe được tiếng máy may của mình

Muốn nghe được tiếng máy may của mình

Ông Hùng “kỹ sư” nông thôn mới

Ông Hùng “kỹ sư” nông thôn mới

Lão nông giàu lòng nhân ái

Lão nông giàu lòng nhân ái

Người nghệ nhân nặng lòng với gốm Chu Đậu

Người nghệ nhân nặng lòng với gốm Chu Đậu

Chàng rể Tây “mang trái tim Việt Nam”

Chàng rể Tây “mang trái tim Việt Nam”

Chuyện bí thư tỉnh ủy đi cơ sở

Chuyện bí thư tỉnh ủy đi cơ sở

“Ngọc Tâm thủy tinh” với lớp học đặc biệt

“Ngọc Tâm thủy tinh” với lớp học đặc biệt

Chi hội trưởng phụ nữ giàu lòng nhân hậu

Chi hội trưởng phụ nữ giàu lòng nhân hậu

Anh bộ đội Việt Nam và những việc làm giúp người dân Lào

Anh bộ đội Việt Nam và những việc làm giúp người dân Lào

Người tâm huyết với giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc

Người tâm huyết với giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc

“Ông vua” lúa giống miền Tây

“Ông vua” lúa giống miền Tây

Nữ kỹ sư lọc dầu và niềm đam mê công việc

Nữ kỹ sư lọc dầu và niềm đam mê công việc

Rạng danh sĩ quan Việt Nam ở Trung Phi

Rạng danh sĩ quan Việt Nam ở Trung Phi

Ông Thành thương binh và câu chuyện xóa nghèo ở Minh Tiến

Ông Thành thương binh và câu chuyện xóa nghèo ở Minh Tiến

Cô giáo Hạnh Nguyên và những học sinh nghèo

Cô giáo Hạnh Nguyên và những học sinh nghèo

Nữ nhân viên miệt mài cống hiến

Nữ nhân viên miệt mài cống hiến

Nữ họa sĩ quảng bá văn hóa dân tộc qua tranh

Nữ họa sĩ quảng bá văn hóa dân tộc qua tranh