Hồ sơ

Bản thông cáo đặc biệt trong ngày chiến thắng

Bản thông cáo đặc biệt trong ngày chiến thắng

Chuyển hóa thế trận, nắm thời cơ chiến lược đi đến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Chuyển hóa thế trận, nắm thời cơ chiến lược đi đến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Từ kế hoạch hai năm đến triển khai... trong hai tháng

Từ kế hoạch hai năm đến triển khai... trong hai tháng

Chiến thắng để có hòa bình

Chiến thắng để có hòa bình

Viết tiếp truyền thống của “Phi đội Quyết thắng”

Viết tiếp truyền thống của “Phi đội Quyết thắng”

Mũi tên màu đỏ trên tấm bản đồ quân sự ngày 30-4-1975

Mũi tên màu đỏ trên tấm bản đồ quân sự ngày 30-4-1975

Trưng bày trực tuyến “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”

Trưng bày trực tuyến “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”

Điểm hẹn của tuổi trẻ ở số 4 Duy Tân

Điểm hẹn của tuổi trẻ ở số 4 Duy Tân

Chiếc khăn tay

Chiếc khăn tay "Kỷ vật hòa bình"

Rạo rực đường đến ngày giải phóng

Rạo rực đường đến ngày giải phóng

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Sức mạnh truyền thống yêu nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sức mạnh truyền thống yêu nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

"Khoảng trống" ít người biết từ Hiệp định Paris đến đại thắng mùa Xuân năm 1975

Triển lãm chuyên đề “Mùa xuân đại thắng”

Triển lãm chuyên đề “Mùa xuân đại thắng”

Không gian trưng bày về mùa xuân toàn thắng năm 1975

Không gian trưng bày về mùa xuân toàn thắng năm 1975

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Phát huy giá trị hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Phát huy giá trị hiện vật trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử