/thoi-su-quoc-te/hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-ky-trieu-tien/p/3
/thoi-su-quoc-te/hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-ky-trieu-tien
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Hà Nội
go top