/thoi-su-quoc-te/hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-ky-trieu-tien/p/1
/thoi-su-quoc-te/hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-ky-trieu-tien
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rời ga Đồng Đăng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
go top