Hồ sơ

 Những

Những "món nợ" theo suốt cuộc đời

Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển

Bài 3: Những con tàu mang tên Phương Đông

Bài 3: Những con tàu mang tên Phương Đông

Bảo đảm thông tin liên lạc cho tuyến vận tải chiến lược biển

Bảo đảm thông tin liên lạc cho tuyến vận tải chiến lược biển

Quyết tử cùng những con tàu

Quyết tử cùng những con tàu

Bản lĩnh chiến sĩ tàu không số

Bản lĩnh chiến sĩ tàu không số

Bài 2: Những chuyến tàu mang khát vọng giải phóng quê hương

Bài 2: Những chuyến tàu mang khát vọng giải phóng quê hương

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tầm vóc và ý nghĩa lịch sử

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tầm vóc và ý nghĩa lịch sử

Vang mãi thiên hùng ca trên biển

Vang mãi thiên hùng ca trên biển

Vận dụng bài học Đường Hồ Chí Minh trên biển vào công tác giáo dục-đào tạo

Vận dụng bài học Đường Hồ Chí Minh trên biển vào công tác giáo dục-đào tạo

Tài trí, bản lĩnh chiến sĩ tàu không số Hoàng Thanh Loan

Tài trí, bản lĩnh chiến sĩ tàu không số Hoàng Thanh Loan

Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng  về Đường Hồ Chí Minh trên biển

Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về Đường Hồ Chí Minh trên biển

 Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển sẽ tổ chức tại Hải Phòng ngày 19-10

Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển sẽ tổ chức tại Hải Phòng ngày 19-10photo

Vì sao tàu HQ-671 trở thành bảo vật quốc gia về Đường Hồ Chí Minh trên biển?

Vì sao tàu HQ-671 trở thành bảo vật quốc gia về Đường Hồ Chí Minh trên biển?

Đồng bào Ba Tơ với cán bộ, thủy thủ tàu không số

Đồng bào Ba Tơ với cán bộ, thủy thủ tàu không số