Hồ sơ
Nhân lên những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(*)

Nhân lên những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(*)

Người “thuyền trưởng” ngại nói về mình

Người “thuyền trưởng” ngại nói về mình

Nữ bác sĩ tiên phong trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nữ bác sĩ tiên phong trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Việc gì khó có Phó đồn trưởng

Việc gì khó có Phó đồn trưởng

Nhân viên quân y dùng lương của mình hỗ trợ bệnh nhân

Nhân viên quân y dùng lương của mình hỗ trợ bệnh nhân

Tấm lòng của “Vua muối sấy Việt Nam”

Tấm lòng của “Vua muối sấy Việt Nam”

Hành trình “thay máu” cho nông dân

Hành trình “thay máu” cho nông dân

Người thầy tâm huyết và bình dị

Người thầy tâm huyết và bình dị

"Sức mạnh 2000" và tấm lòng thiện nguyện của một thủ lĩnh

Nỗ lực học tập để giúp phụ nữ dân tộc Mông thoát nghèo

Nỗ lực học tập để giúp phụ nữ dân tộc Mông thoát nghèo