Báo Quân đội nhân dân Điện tử mở diễn đàn “Miền Trung đang cần gì?”

Báo Quân đội nhân dân Điện tử mở diễn đàn “Miền Trung đang cần gì?”

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: Hai xã bị chia cắt hoàn toàn cần sự giúp đỡ

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: Hai xã bị chia cắt hoàn toàn cần sự giúp đỡphotoiconvideo