Tôi đã chiến thắng Covid-19

Tôi đã chiến thắng Covid-19

Mong sao không còn những nỗi đau ly biệt!

Mong sao không còn những nỗi đau ly biệt!

Tôi tự hào về những người chiến sĩ của mình!

Tôi tự hào về những người chiến sĩ của mình!

Nhật ký đối mặt Covid-19:

Nhật ký đối mặt Covid-19: "Bao giờ em chết?..."

Trưởng thành từ tâm dịch

Trưởng thành từ tâm dịch

Tình người lan tỏa trong tâm dịch

Tình người lan tỏa trong tâm dịch

Gắng sức chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình

Gắng sức chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình

Tôi được sống lại từ bàn tay thầy thuốc

Tôi được sống lại từ bàn tay thầy thuốc

Chuyến công tác đặc biệt

Chuyến công tác đặc biệt

Cuộc chiến sinh tử

Cuộc chiến sinh tử

Thu Hà Nội nhớ anh

Thu Hà Nội nhớ anh

Những mảnh đời sau tiếng chuông điện thoại đường dây nóng

Những mảnh đời sau tiếng chuông điện thoại đường dây nóng

Tạo niềm vui trong mùa dịch

Tạo niềm vui trong mùa dịch