Nhiều vi phạm do thiếu chế tài quản lý từ đầu

Nhiều vi phạm do thiếu chế tài quản lý từ đầu

26/06/2017 05:00

QĐND - Vừa qua, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trong sử dụng các website có tên miền quốc tế, đưa thông tin xấu độc, sai sự thật bị các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xử lý. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trên là do chưa có những quy định quản lý chặt chẽ, chế tài xử lý cũng còn nhẹ...

go top