Báo động nguy cơ cháy nổ ở các nhà trọ giá rẻ tại Hà Nội
go top