Nhiều vi phạm về biển hiệu, quảng cáo trên các tuyến đường
go top