Lập khống hồ sơ, gây thất thoát hàng tỷ đồng
go top