Chuẩn bị và tiến công ở Buôn Ma Thuột

Chuẩn bị và tiến công ở Buôn Ma Thuột

Kết hợp ba mũi giáp công

Kết hợp ba mũi giáp công

Cải trang làm thợ sửa xe phá kho bom, đạn của địch

Cải trang làm thợ sửa xe phá kho bom, đạn của địch

Cuộc chiến ở lộ Vòng Cung

Cuộc chiến ở lộ Vòng Cung

Bịt mũi... chó béc-giê

Bịt mũi... chó béc-giê

Dẫn đường cho trung đoàn rút quân an toàn

Dẫn đường cho trung đoàn rút quân an toàn

Đường 9-Khe Sanh, Xuân Mậu Thân 1968 qua tranh ký họa

Đường 9-Khe Sanh, Xuân Mậu Thân 1968 qua tranh ký họa

Cải tiến và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến trường

Cải tiến và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến trường

Nghiên cứu chống ẩm và bao gói vũ khí trang bị

Nghiên cứu chống ẩm và bao gói vũ khí trang bị

Viện trợ kịp thời, sử dụng hiệu quả

Viện trợ kịp thời, sử dụng hiệu quả

Khẩn trương bảo đảm trang bị, khí tài thông tin liên lạc

Khẩn trương bảo đảm trang bị, khí tài thông tin liên lạc

LLVT Quân khu 9 trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

LLVT Quân khu 9 trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Bắn máy bay trực thăng bằng… súng B40

Bắn máy bay trực thăng bằng… súng B40

Giá trị nghệ thuật quân sự từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Giá trị nghệ thuật quân sự từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Vận chuyển cơ giới

Vận chuyển cơ giới "Vượt khẩu"

Sách quý về sự kiện Xuân Mậu Thân 1968

Sách quý về sự kiện Xuân Mậu Thân 1968

Dùng bê tông… gọi hàng địch

Dùng bê tông… gọi hàng địch