Kết hợp ba mũi giáp công

Kết hợp ba mũi giáp công

Đòn tiến công chiến lược Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế

Đòn tiến công chiến lược Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế

Kết hợp linh hoạt các hình thức thông tin liên lạc

Kết hợp linh hoạt các hình thức thông tin liên lạc

Những tư liệu quý giá trong “Hồi ức chiến trường Trị Thiên”

Những tư liệu quý giá trong “Hồi ức chiến trường Trị Thiên”

Bảo đảm vũ khí tại chỗ cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Bảo đảm vũ khí tại chỗ cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Những hầm vũ khí trong nội đô Sài Gòn

Những hầm vũ khí trong nội đô Sài Gòn

Nghiên cứu lắp ráp máy thông tin cho biệt động

Nghiên cứu lắp ráp máy thông tin cho biệt động