Song với tinh thần quyết tâm chiến đấu, các lực lượng vũ trang miền Nam đã khắc phục mọi khó khăn, kết hợp chặt chẽ các hệ thống, hình thức TTLL, linh hoạt bảo đảm TTLL phục vụ chỉ huy và chỉ đạo tác chiến trên chiến trường.

Ở Mặt trận Sài Gòn-Gia Định, hệ thống TTLL giữa Sở chỉ huy tiền phương B2 với các sư đoàn 5, 7, 9 và các đơn vị tham gia chiến dịch được tổ chức bằng vô tuyến điện sóng ngắn, thông tin chuyển đạt và hữu tuyến điện. Khi các lực lượng, các mũi thọc sâu vào nội thành, hệ thống TTLL vô tuyến điện chưa theo kịp thì Bộ chỉ huy tổng tiến công sử dụng cán bộ hoạt động bí mật ở nội thành chuyển mệnh lệnh, chỉ thị vào và nhận báo cáo ra.

leftcenterrightdel
Nữ giao liên trên đường đưa bộ đội vào vị trí tập kết. Ảnh tư liệu

Cũng như vậy, ở Quân khu 9 và 8, cơ quan thông tin đã cử cán bộ thông tin tham gia các đợt phát động phong trào chiến tranh du kích, xây dựng ấp, xã chiến đấu, kết hợp với xây dựng mạng lưới giao liên quân sự. Khi tổng tiến công nổ ra, ngoài tổ chức, sử dụng vô tuyến điện sóng ngắn để giữ liên lạc với các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, hệ thống giao liên quân sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống giao liên của Đảng, đã chuyển kịp thời, an toàn các mệnh lệnh tiến công và giữa liên lạc với sở chỉ huy trong suốt quá trình thực hành tiến công và nổi dậy.

Trên Mặt trận Thừa Thiên-Huế, cơ quan thông tin quân khu đã tổ chức các phân đội cơ động làm nhiệm vụ bảo đảm TTLL. Ngoài tổ chức, sử dụng vô tuyến điện sóng ngắn, hữu tuyến điện và thông tin chuyển đạt, Bộ chỉ huy tổng tiến công và nổi dậy còn sử dụng cán bộ Đảng ở các huyện, gồm cả bí thư huyện ủy dẫn đường cho bộ đội vào tác chiến ở các huyện và TP Huế. Nhờ tổ chức TTLL chặt chẽ, có sự phối hợp tích cực của cán bộ địa phương và hệ thống giao liên của Đảng, nên Bộ chỉ huy tổng tiến công chỉ huy được thông suốt, các đơn vị giành được thắng lợi lớn, làm chủ TP Huế gần một tháng.

Kết hợp linh hoạt các hình thức TTLL, khai thác hiệu quả các hệ thống TTLL và khả năng tham gia công tác bảo đảm TTLL ở các tổ chức Đảng, tổ, trạm giao liên và cán bộ, nhân dân ở các cơ sở địa phương, giúp hệ thống TTLL vững chắc, thông suốt, góp phần vào thắng lợi chiến lược của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

NGUYỄN XUÂN GIANG