Kỷ niệm 50 năm bốn tàu của Đoàn tàu Không số đi làm nhiệm vụ đặc biệt

Kỷ niệm 50 năm bốn tàu của Đoàn tàu Không số đi làm nhiệm vụ đặc biệt

  Họp mặt kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Họp mặt kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Khát vọng cống hiến của sinh viên 5 tốt

Khát vọng cống hiến của sinh viên 5 tốt

Cuba đề cao ý nghĩa, bài học lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cuba đề cao ý nghĩa, bài học lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Xuân Mậu Thân 1968, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước(*)

Xuân Mậu Thân 1968, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước(*)

Vang mãi bản hùng ca bất diệt

Vang mãi bản hùng ca bất diệt

Khai mạc đợt hoạt động chuyên đề “Ký ức Mậu Thân 1968”

Khai mạc đợt hoạt động chuyên đề “Ký ức Mậu Thân 1968”

Học sinh, sinh viên và trí thức trẻ miền Nam đóng góp quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Học sinh, sinh viên và trí thức trẻ miền Nam đóng góp quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tri ân và tôn vinh những chiến công của Biệt động Sài Gòn – Gia Định

Tri ân và tôn vinh những chiến công của Biệt động Sài Gòn – Gia Định

Chương trình “Hành trình mùa Xuân 1968”

Chương trình “Hành trình mùa Xuân 1968”

Trưng bày 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh Xuân Mậu Thân 1968

Trưng bày 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh Xuân Mậu Thân 1968

 Hội thảo khoa học “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Giá trị lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Giá trị lý luận và thực tiễn”

Giao lưu “Nữ Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định”

Giao lưu “Nữ Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định”