Vận dụng sáng tạo sự kết hợp giữa đánh nghi binh, rộng khắp và hiểm hóc

Vận dụng sáng tạo sự kết hợp giữa đánh nghi binh, rộng khắp và hiểm hóc

Kỳ tích của chiến tranh nhân dân

Kỳ tích của chiến tranh nhân dân

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Táo bạo, bất ngờ, dũng mãnh để giành thắng lợi chiến lược

Táo bạo, bất ngờ, dũng mãnh để giành thắng lợi chiến lược

Quả cảm chiến đấu bảo vệ tài liệu cơ mật

Quả cảm chiến đấu bảo vệ tài liệu cơ mật

Hồi ức bi hùng về trận đánh trước cửa ngõ Sài Gòn

Hồi ức bi hùng về trận đánh trước cửa ngõ Sài Gòn

Cuộc tiến công gây chấn động nước Mỹ

Cuộc tiến công gây chấn động nước Mỹ

Bài học đắt giá với Mỹ

Bài học đắt giá với Mỹ

Tạo và nắm thời cơ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tạo và nắm thời cơ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sự phá sản chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam

Sự phá sản chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam

Ký ức của các cựu binh Mỹ

Ký ức của các cựu binh Mỹ

Nước Mỹ những ngày Tết Mậu Thân 1968

Nước Mỹ những ngày Tết Mậu Thân 1968

Lá cờ cách mạng tung bay trên Thành nội Huế

Lá cờ cách mạng tung bay trên Thành nội Huế

Phụ nữ miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Phụ nữ miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Những vũ khí nổi tiếng của khối XHCN trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Những vũ khí nổi tiếng của khối XHCN trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Đòn giáng vào niềm tin của dư luận Mỹ với chính phủ

Đòn giáng vào niềm tin của dư luận Mỹ với chính phủ

Bài học về công tác bảo đảm hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Bài học về công tác bảo đảm hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Công tác điệp báo, quân báo, an ninh Khu trọng điểm Sài Gòn-Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Công tác điệp báo, quân báo, an ninh Khu trọng điểm Sài Gòn-Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Đặc công, biệt động trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Đặc công, biệt động trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968