Ký ức không quên

Ký ức không quên

Những nữ giao liên, dẫn đường “đặc biệt” trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968

Những nữ giao liên, dẫn đường “đặc biệt” trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968

Biệt động Cần Thơ chủ động tiến công

Biệt động Cần Thơ chủ động tiến công

Chiến công vang dội, ký ức không phai (phần 1)

Chiến công vang dội, ký ức không phai (phần 1)

Nhớ trận đánh quả cảm vào cơ quan đầu não Sài Gòn

Nhớ trận đánh quả cảm vào cơ quan đầu não Sài Gòn

Quyết tâm đánh sâu vào sào huyệt của địch

Quyết tâm đánh sâu vào sào huyệt của địch

Những “chim sắt” dũng mãnh ngày cận Tết

Những “chim sắt” dũng mãnh ngày cận Tết

Niềm đau đáu của Đại tá Trần Minh Sơn

Niềm đau đáu của Đại tá Trần Minh Sơn

Những lời thơ vượt ngục tù

Những lời thơ vượt ngục tù

Những ký ức không thể phai mờ

Những ký ức không thể phai mờ

Tôi luôn cảm kích về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Tôi luôn cảm kích về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Tình huống bất ngờ và bài học tin dân

Tình huống bất ngờ và bài học tin dân