Đúng vào thời khắc Giao thừa Tết Mậu Thân 1968, quân và dân ta đồng loạt tiến công, trong đánh ra, ngoài đánh vào. Tiếng pháo, súng nổ rền vang, sáng rực cả bầu trời thành Huế.

Trung đoàn Bộ binh 9 đánh vào giải phóng nhà lao Thừa Phủ, giải thoát cho hàng nghìn đồng chí của ta. Giải phóng xong quận 3, Trung đoàn Bộ binh 9 phối hợp với Trung đoàn 6, đặc công, biệt động tập trung binh lực đánh qua quận 2, quận 1 nội thành Huế. 9 giờ sáng Mồng Ba Tết, Trung đoàn Bộ binh 9 đã cắm cờ lên cột cờ Phu Văn Lâu. Những ngày sau, địch phản kích ác liệt, nhưng quân và dân ta vẫn quyết giữ, cho đến ngày 26-1-1968, sau 25 ngày đêm làm chủ thành Huế, ta được lệnh rút quân.

Ông Đức được phân công dẫn Trung đoàn Bộ binh 9 trở ra vùng giải phóng và tìm đường đưa bộ đội lên rừng. Nếu khi đưa quân vào ta còn đang giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ, thuận lợi, thì khi đưa quân trở ra lại gặp khó khăn bội phần do các điểm cao đều bị quân Mỹ chốt chiếm và chặn đường rút của quân ta. Qua trinh sát, ông Đức quyết định dẫn Trung đoàn Bộ binh 9 đi ra theo hướng Đồng Dạ, Hiền Sỹ, Cổ Bi, xã Phong An và Phong Sơn, huyện Phong Điền, dọc phía bắc sông Bồ.

9 giờ ngày 27-1-1968, ông Đức phát hiện thấy quân Mỹ cách 3km đang tiến về phía khu vực đóng quân của Trung đoàn Bộ binh 9. Sau khi báo cáo với đồng chí Chính ủy Lê Khả Phiêu, ông trở lại chốt thì thấy quân Mỹ ngày càng tới gần. Dưới đất pháo bắn dọn đường, trên trời khoảng 30 chiếc máy bay UH1A quần thảo, chuẩn bị đổ quân. Ông Đức táo bạo dùng súng tiểu liên AK, ngắm vào một chiếc máy bay rồi siết cò. Một loạt đạn vang lên, chiếc máy bay bốc cháy, lao qua đầu ông.

Trung đoàn Bộ binh 9 lúc này đã triển khai xong đội hình chiến đấu, thấy máy bay rơi, nhiều đồng chí rất vui mừng, phấn khởi. Bộ đội ta đã dùng các loại hỏa lực bắn máy bay và quân Mỹ. Địch mở nhiều đợt tấn công liên tiếp nhưng không thành. 19 giờ tối chúng thu quân, Trung đoàn Bộ binh 9 rút lên rừng trong đêm an toàn.

NGUYỄN VĂN TUẤN