Xuân mới sáng bừng hy vọng

Xuân mới sáng bừng hy vọng

Đón Giao thừa Tết Bính Tuất 1946

Đón Giao thừa Tết Bính Tuất 1946

Đất thiêng biên giới, nơi Bác trở về

Đất thiêng biên giới, nơi Bác trở về

Nỗ lực tạo làn sóng đầu tư thứ hai

Nỗ lực tạo làn sóng đầu tư thứ hai

“Nhớ ghé Bến Nhà Rồng...”

“Nhớ ghé Bến Nhà Rồng...”

Bên trong Thành phố nghĩa tình

Bên trong Thành phố nghĩa tình

Mang đến cơ hội bay cho người dân

Mang đến cơ hội bay cho người dân

Nâng cao thương hiệu, vị thế từ hai mũi nhọn chiến lược

Nâng cao thương hiệu, vị thế từ hai mũi nhọn chiến lược

Ly trà uống giữa  “hai lần ngày xưa”

Ly trà uống giữa “hai lần ngày xưa”

METCO đi lên từ nội lực

METCO đi lên từ nội lực

“Lửa” thử ngành ngân hàng

“Lửa” thử ngành ngân hàng

Cuộc đoàn viên diệu kỳ

Cuộc đoàn viên diệu kỳ

Ký ức hai mùa xuân Côn Đảo

Ký ức hai mùa xuân Côn Đảo

Những nẻo đường tình nghĩa

Những nẻo đường tình nghĩa

Từ mùa xuân độc lập đầu tiên…

Từ mùa xuân độc lập đầu tiên…

Dấu ấn Hà Nội

Dấu ấn Hà Nội

Nhớ kỳ bỏ phiếu bằng… hạt ngô!

Nhớ kỳ bỏ phiếu bằng… hạt ngô!

"Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng"