Tết Mậu Thân ở Huế

Tết Mậu Thân ở Huế

Tết ấy ở rừng

Tết ấy ở rừng

"Chẫu chuộc" đón Giao thừa

“Bà tướng Việt Minh”

“Bà tướng Việt Minh”

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa...

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa...

Út Hương

Út Hương

Đón năm mới với “đối phương”

Đón năm mới với “đối phương”

Trận tập kích rạp Majestic

Trận tập kích rạp Majestic

Thấy ở B’lao

Thấy ở B’lao

Chuyến tàu nên duyên

Chuyến tàu nên duyên

Tết Việt, thời chưa xa

Tết Việt, thời chưa xa

Chùm thơ của nhiều tác giả

Chùm thơ của nhiều tác giả

Tết ở quê, thuở thiếu thời

Tết ở quê, thuở thiếu thời

Tâm huyết của người anh hùng

Tâm huyết của người anh hùng

Trăm năm hương khói nhà dài...

Trăm năm hương khói nhà dài...

Trên vành đai diệt thù

Trên vành đai diệt thù

Trận địa trên đường tàu

Trận địa trên đường tàu

Giao thừa cứu thương đồng đội

Giao thừa cứu thương đồng đội

Trên trọng điểm Pha Bang Nưa

Trên trọng điểm Pha Bang Nưa

Quang Trung - Nguyễn Huệ và lời hịch vang vọng núi sông

Quang Trung - Nguyễn Huệ và lời hịch vang vọng núi sông