Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4: Thắm tình quân dân xứ đạo

Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4: Thắm tình quân dân xứ đạo

Ông Sồi bán cây giống: Khi nào có tiền thì trả

Ông Sồi bán cây giống: Khi nào có tiền thì trả

Niềm tự hào của đồng bào Mông ở Si Ma Cai

Niềm tự hào của đồng bào Mông ở Si Ma Cai

Chuyện ở bản

Chuyện ở bản" - Giống cây xóa đói giảm nghèo

Trưởng thôn trẻ ở Khuổi Lùng

Trưởng thôn trẻ ở Khuổi Lùng

Người giữ hồn chiêng cho buôn làng Đắk Phơi

Người giữ hồn chiêng cho buôn làng Đắk Phơi

Đảng viên Sình Dỉ Gai-niềm tự hào của đồng bào Lô Lô

Đảng viên Sình Dỉ Gai-niềm tự hào của đồng bào Lô Lô

Nông dân vùng cao Mèo Vạc hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn, bản

Nông dân vùng cao Mèo Vạc hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn, bản

Ngọn đuốc sáng soi đường cho đồng bào Brâu giữa đại ngàn Tây Nguyên

Ngọn đuốc sáng soi đường cho đồng bào Brâu giữa đại ngàn Tây Nguyên

Người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng ở xã biên giới Y Tý

Người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng ở xã biên giới Y Tý

Chảo Thị Yến - cô gái người Dao với khát khao thay đổi định kiến giới

Chảo Thị Yến - cô gái người Dao với khát khao thay đổi định kiến giới

“Chất keo” gắn kết đồng bào Giẻ Triêng với Đảng

“Chất keo” gắn kết đồng bào Giẻ Triêng với Đảng

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế

Những “báu vật sống” giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Những “báu vật sống” giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số photo

Hành trình xây “ước mơ xanh” của hai cô gái người Dao đỏ Sa Pa

Hành trình xây “ước mơ xanh” của hai cô gái người Dao đỏ Sa Pa

Người thầy gieo chữ vùng cao với đam mê thiện nguyện

Người thầy gieo chữ vùng cao với đam mê thiện nguyện

Già A Ghin - “kênh truyền thông” hữu hiệu ở Rờ Kơi

Già A Ghin - “kênh truyền thông” hữu hiệu ở Rờ Kơi

Người phụ nữ dân tộc Thái với xưởng dệt may nhân ái

Người phụ nữ dân tộc Thái với xưởng dệt may nhân ái

Nữ trưởng thôn người Mông tiêu biểu vùng biên Hà Giang

Nữ trưởng thôn người Mông tiêu biểu vùng biên Hà Giang

Trưởng thôn người Mông nhiệt tình, tâm huyết với công tác phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Trưởng thôn người Mông nhiệt tình, tâm huyết với công tác phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số