Người tái hiện hồn buôn làng trên gỗ

Người tái hiện hồn buôn làng trên gỗ

Vừ Bả Nọ giúp bà con đọc thông viết thạo

Vừ Bả Nọ giúp bà con đọc thông viết thạo

Y Siu - già làng tiêu biểu

Y Siu - già làng tiêu biểu

Viên Đăng Phú và hành trình hiện thực hóa ước mơ làm du lịch

Viên Đăng Phú và hành trình hiện thực hóa ước mơ làm du lịch

Người giữ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Châu Phong

Người giữ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm ở Châu Phong

Tấm lòng của Đại đức Thích Định Hương

Tấm lòng của Đại đức Thích Định Hương

Bữa liên hoan đặc biệt

Bữa liên hoan đặc biệt

Đổi thay ở Quảng Sơn

Đổi thay ở Quảng Sơn

Người có uy tín giúp bản làng thoát nghèo

Người có uy tín giúp bản làng thoát nghèo

Nhân viên hành chính giỏi truyền thông

Nhân viên hành chính giỏi truyền thông

Cựu quân nhân gìn giữ văn hóa Ê Đê ở Cư Pui

Cựu quân nhân gìn giữ văn hóa Ê Đê ở Cư Pui

Ông Slín gương mẫu

Ông Slín gương mẫu

Cô gái Tày mang bánh gio vươn xa

Cô gái Tày mang bánh gio vươn xa

Đảng viên trẻ vươn lên trên vùng núi đá

Đảng viên trẻ vươn lên trên vùng núi đá

Đảng viên trẻ vươn lên trên vùng núi đá

Đảng viên trẻ vươn lên trên vùng núi đá

Gương sáng trưởng ấp Thạch Thị Kim Liên

Gương sáng trưởng ấp Thạch Thị Kim Liên

Chàng trai Khmer đam mê nghề điêu khắc gỗ

Chàng trai Khmer đam mê nghề điêu khắc gỗ

Người mở lối thoát nghèo ở bản Lô Lô Chải

Người mở lối thoát nghèo ở bản Lô Lô Chải