Bộ CHQS tỉnh Kon Tum gặp mặt già làng, trưởng thôn tiêu biểu

Bộ CHQS tỉnh Kon Tum gặp mặt già làng, trưởng thôn tiêu biểu

Người Dao Thanh Phán trên rẻo cao Bình Liêu

Người Dao Thanh Phán trên rẻo cao Bình Liêu

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thành lập Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương

Thành lập Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương