Lục quân Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác

Lục quân Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác

Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tin tưởng bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tin tưởng bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Họp trực tuyến CISM châu Á 2021

Họp trực tuyến CISM châu Á 2021

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 Việt Nam báo công dâng Bác

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 Việt Nam báo công dâng Bác