/doi-ngoai
/doi-ngoai
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm trực tuyến với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh
go top