Thoát nghèo nhờ bộ đội

Thoát nghèo nhờ bộ đội

Trước ngày hội tòng quân ở vùng quê xứ đạo

Trước ngày hội tòng quân ở vùng quê xứ đạo

Ấm tình quân dân, đạo đời gắn kết

Ấm tình quân dân, đạo đời gắn kết

 Nhiều mô hình chưa hiệu quả, cần có giải pháp đồng bộ

Nhiều mô hình chưa hiệu quả, cần có giải pháp đồng bộ

Gắn kết vì việc chung

Gắn kết vì việc chung

Nghĩa tình ở Còi Đá

Nghĩa tình ở Còi Đá

Đặc sắc chợ phiên Phố Cáo

Đặc sắc chợ phiên Phố Cáo

Đổi thay ở các phum, sóc của đồng bào Khmer

Đổi thay ở các phum, sóc của đồng bào Khmer

Về Bắc Kạn thưởng thức xôi ngũ sắc

Về Bắc Kạn thưởng thức xôi ngũ sắc

Nghĩa tình với người dân Nậm Giải

Nghĩa tình với người dân Nậm Giải

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân xứ đạo

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân xứ đạo

Đồng bào dân tộc Mông chuẩn bị đón Tết

Đồng bào dân tộc Mông chuẩn bị đón Tết

Không gian văn hóa đậm chất sử thi ở thành phố

Không gian văn hóa đậm chất sử thi ở thành phố

Mang xuân đến với người nghèo

Mang xuân đến với người nghèo

Lớp học nghĩa tình ở bản Hua Pù

Lớp học nghĩa tình ở bản Hua Pù

Phát huy quyền làm chủ của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy quyền làm chủ của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội

Nét đẹp lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê

Nét đẹp lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê

Duy trì nghề dệt thổ cẩm ở Quang Huy

Duy trì nghề dệt thổ cẩm ở Quang Huy

Nghĩa tình với A Vao

Nghĩa tình với A Vao

Đa dạng hình thức tuyên truyền cho chức sắc, tín đồ tôn giáo

Đa dạng hình thức tuyên truyền cho chức sắc, tín đồ tôn giáo