Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer

Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer

Lễ cúng bến nước của đồng bào H’rê

Lễ cúng bến nước của đồng bào H’rê

Bộ đội về làng, đường quang ngõ sạch

Bộ đội về làng, đường quang ngõ sạch

Người giữ nghề vẽ tranh thờ của đồng bào Dao

Người giữ nghề vẽ tranh thờ của đồng bào Dao

Mùa thu hoạch dứa ở vùng biên

Mùa thu hoạch dứa ở vùng biên

Độc đáo nhà truyền thống của người Dao ở Ba Chẽ

Độc đáo nhà truyền thống của người Dao ở Ba Chẽ

Tìm hướng bảo tồn dân ca của các dân tộc thiểu số

Tìm hướng bảo tồn dân ca của các dân tộc thiểu số

Chuyện ở bản: Từ bỏ

Chuyện ở bản: Từ bỏ "ma men"

Trao yêu thương tới người nghèo

Trao yêu thương tới người nghèo

Đồng bào tôn giáo góp sức xây dựng quê hương

Đồng bào tôn giáo góp sức xây dựng quê hương

Học tiếng đồng bào để nghe dân nói, làm dân tin

Học tiếng đồng bào để nghe dân nói, làm dân tin

"Tuyến đường 0 đồng" nơi rẻo cao

Bà Lử chọn rể

Bà Lử chọn rể

Độc đáo sinh hoạt Hạn Khuống ở Chiềng Khoi

Độc đáo sinh hoạt Hạn Khuống ở Chiềng Khoi

Nghĩa tình ở Pù Nhi

Nghĩa tình ở Pù Nhi

Đrang Phốk từng bước thoát nghèo

Đrang Phốk từng bước thoát nghèo

Lớp ghép ở Na Kho

Lớp ghép ở Na Kho