Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng thông tin về trường hợp thí sinh bị Học viện Hậu cần trả về

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng thông tin về trường hợp thí sinh bị Học viện Hậu cần trả về

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin về trường hợp thí sinh Trường Sĩ quan Thông tin trả về

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin về trường hợp thí sinh Trường Sĩ quan Thông tin trả về

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Cao Bằng

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Cao Bằng

Những điểm mới về tuyển sinh quân sự năm 2018

Những điểm mới về tuyển sinh quân sự năm 2018

Nhiều điều chỉnh có lợi cho thí sinh trong tuyển sinh quân sự năm 2018

Nhiều điều chỉnh có lợi cho thí sinh trong tuyển sinh quân sự năm 2018

Nâng chất lượng tuyển sinh quân sự

Nâng chất lượng tuyển sinh quân sự

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2017

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2017

Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2017

Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2017

Triển khai công tác xét tuyển và tập huấn phần mềm tuyển sinh quân sự năm 2017

Triển khai công tác xét tuyển và tập huấn phần mềm tuyển sinh quân sự năm 2017

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Cà Mau

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Cà Mau

Đẩy mạnh hướng nghiệp quân sự, nâng cao chất lượng tuyển sinh

Đẩy mạnh hướng nghiệp quân sự, nâng cao chất lượng tuyển sinh

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về kiểm tra công tác TSQS tại tỉnh Lạng Sơn

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về kiểm tra công tác TSQS tại tỉnh Lạng Sơn