Nâng cao chất lượng tuyển sinh quân sự để đáp ứng tốt đặc thù hoạt động của Quân đội

Nâng cao chất lượng tuyển sinh quân sự để đáp ứng tốt đặc thù hoạt động của Quân đội

Chú trọng tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự

Chú trọng tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự

Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2016

Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2016

Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2016

Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2016

Tổ chức xét tuyển sinh quân sự chặt chẽ, công bố thông tin kịp thời

Tổ chức xét tuyển sinh quân sự chặt chẽ, công bố thông tin kịp thời

Tổ chức xét tuyển sinh quân sự chặt chẽ, công bố thông tin kịp thời

Tổ chức xét tuyển sinh quân sự chặt chẽ, công bố thông tin kịp thời

Xét duyệt gần 45 nghìn hồ sơ đăng ký tuyển sinh quân sự

Xét duyệt gần 45 nghìn hồ sơ đăng ký tuyển sinh quân sự

Tuyển sinh quân sự năm 2016: Bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho thí sinh dự tuyển

Tuyển sinh quân sự năm 2016: Bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho thí sinh dự tuyển

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh tại Hà Giang

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh tại Hà Giang

Một số nội dung điều chỉnh trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2016

Một số nội dung điều chỉnh trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2016

Những quy định về sơ tuyển trong tuyển sinh quân sự năm 2016

Những quy định về sơ tuyển trong tuyển sinh quân sự năm 2016