Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2019

Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2019

TUYỂN SINH QUÂN SỰ CHẶT CHẼ, NGHIÊM TÚC VÀ ĐỒNG BỘ

TUYỂN SINH QUÂN SỰ CHẶT CHẼ, NGHIÊM TÚC VÀ ĐỒNG BỘ

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại Hà Tĩnh

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại Hà Tĩnh

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2019:   Nhiều điều chỉnh thí sinh cần quan tâm

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2019: Nhiều điều chỉnh thí sinh cần quan tâm

Tổ chức chặt chẽ việc khám phúc tra sức khỏe với thí sinh trúng tuyển đại học quân sự

Tổ chức chặt chẽ việc khám phúc tra sức khỏe với thí sinh trúng tuyển đại học quân sự

Tổ chức chặt chẽ việc khám phúc tra sức khỏe với thí sinh trúng tuyển đại học quân sự

Tổ chức chặt chẽ việc khám phúc tra sức khỏe với thí sinh trúng tuyển đại học quân sự

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2019

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2019

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2019