Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh đại học năm 2021

Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh đại học năm 2021

Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2021

Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự năm 2021

Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự

Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2020

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2020

Đoàn công tác Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại thành phố Uông Bí

Đoàn công tác Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại thành phố Uông Bí

TUYỂN SINH QUÂN SỰ -  CHẤT LƯỢNG VÀ THUẬN LỢI

TUYỂN SINH QUÂN SỰ - CHẤT LƯỢNG VÀ THUẬN LỢI

Ban Tuyển sinh quân sự điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển

Ban Tuyển sinh quân sự điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển

Ban hành tài liệu những điều cần biết về tuyển sinh quân sự

Ban hành tài liệu những điều cần biết về tuyển sinh quân sự

Điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển tuyển sinh quân sự

Điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển tuyển sinh quân sự

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyển sinh quân sự

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyển sinh quân sự

 Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2019

Tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2019

Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự

Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự