Giải pháp hạ “nhiệt” giá xăng, dầu?

Giải pháp hạ “nhiệt” giá xăng, dầu?

Giá xăng, dầu giữ nguyên

Giá xăng, dầu giữ nguyên

Giá xăng, dầu tăng nhẹ

Giá xăng, dầu tăng nhẹ

Giá xăng, dầu tăng nhẹ

Giá xăng, dầu tăng nhẹ

Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm

Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm