Từ 15 giờ hôm nay (20-12) giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Từ 15 giờ hôm nay (20-12) giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Từ 19 giờ hôm nay (5-12), xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Từ 19 giờ hôm nay (5-12), xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng tăng nhẹ, dầu giữ nguyên

Giá xăng tăng nhẹ, dầu giữ nguyên

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Dầu diezen tăng 500 đồng, giá xăng giữ nguyên

Dầu diezen tăng 500 đồng, giá xăng giữ nguyên

Giá xăng, dầu giảm

Giá xăng, dầu giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm